Chrząstawa Wielka 04

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Chrząstawa Wielka


Opis
teren wsi Chrząstawa Wielka
Szczegóły
Oznaczenie: ChW_04
Rozmiar: 10,25
Uchwała: Nr XXXIII/313/2002 z dn. 30 września 2002r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: