Dobrzykowice i Krzyków

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych z zabudowaniami towarzyszącymi we wsiach Dobrzykowice i Krzyków


Opis
teren wsi Dobrzykowice i Krzyków
Szczegóły
Oznaczenie: D_07
Rozmiar: 159,6
Uchwała: Nr XXXI/292 z dn. 28 czerwca 2002r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: