Dobrzykowice 06

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Dobrzykowice


Opis
teren wsi Dobrzykowice
Szczegóły
Oznaczenie: D_06
Rozmiar: 18,5
Uchwała: Nr XXX/287/2002 z dn. 26 kwietnia 2002r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobrzykowice

: