Gajków 04

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Gajków


Opis
teren wsi Gajków
Szczegóły
Oznaczenie: G_04
Rozmiar: 2,91
Uchwała: Nr XXIX/275/2002 z dn. 18 marca 2002r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Gajków

: