Krzyków 03

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Krzyków


Opis
teren wsi Krzyków
Szczegóły
Oznaczenie: K_03
Rozmiar: 8,06
Uchwała: Nr XXIX/269 z dn. 18 marca 2002r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Krzyków