Gajków 02

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica w odniesieniu do terenu położonego w obrębie wsi Gajków


Opis
teren wsi Gajków
Szczegóły
Oznaczenie: G_02
Rozmiar: 0,55
Uchwała: Nr XXIV/212/2001 z dn. 31 sierpnia 2001r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Gajków

: