Jeszkowice 01

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i przemysł nieuciążliwy we wsi Jeszkowice


Opis
teren wsi Jeszkowice
Szczegóły
Oznaczenie: J_01
Rozmiar: 2,7
Uchwała: Nr XXIII/179/2001 z dn. 29 czerwca 2006 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Jeszkowice

: