Dobrzykowice 01

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice


Opis
teren wsi Dobrzykowice
Szczegóły
Oznaczenie: D_01
Rozmiar: 3,6
Uchwała: Nr XX/159/2001 z dn. 27 lutego 2001 r.
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobrzykowice

: