Chrząstawa Wielka 02

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i rekreacyjne we wsi Chrząstawa Wielka


Opis
teren wsi Chrząstawa Wielka
Szczegóły
Oznaczenie: ChW_02
Rozmiar: 26,6
Uchwała: Nr XV/109/2000 z dn. 15 września 2000 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: