Dobrzykowice 10

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna we wsi Dobrzykowice


Opis
teren wsi Dobrzykowice
Szczegóły
Oznaczenie: D_10
Rozmiar: 3,65
Uchwała: Nr XII/159/2003 z dn. 30 grudnia 2003 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobrzykowice

: