Dobrzykowice 15

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania wsi Dobrzykowice


Opis
teren wsi Dobrzykowice
Szczegóły
Oznaczenie: D_15
Rozmiar: 6
Uchwała: Nr XXXV/339/2006 z dn. 31 sierpnia 2006 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobrzykowice

: