Gajków 05

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Gajków, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 455 - działki nr 32/1, 29/część


Opis
teren wsi Gajków
Szczegóły
Oznaczenie: G_05
Rozmiar: 6,93
Uchwała: Nr XXIV/264/2005 z dn. 23 czerwca 2005 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Gajków

: