Chrząstawa Wielka 05

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Chrząstawa Wielka


Opis
teren wsi Chrząstawa Wielka
Szczegóły
Oznaczenie: ChW_05
Rozmiar: 2,6
Uchwała: Nr XXI/244/2005 z dn. 28 lutego 2005 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: