Ratowice 02

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną we wsi Ratowice


Opis
teren wsi Ratowice
Szczegóły
Oznaczenie: R_02
Rozmiar: 20,42
Uchwała: Nr XXI/243/2005 z dn. 28 lutego 2005 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Ratowice

: