Chrzanów północno - środkowa część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-środkowej części obrębu Chrzanów.


Opis
ograniczony do części działki nr 49 położonej w obrębie Chrzanów.
Szczegóły
Oznaczenie: E19
Rozmiar: 0,7
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/73/07 z dnia 20 marca 2007r.
Uchwała: Nr XXI/266/08 z dnia 11 czerwca 2008r.
Publikacja: Nr 249 z dnia 15 września 2008r. poz. 2696
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Chrzanów

: