Kobierzyce

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Kobierzyce


Opis
obejmujący obręb Kobierzyce z wyłączeniem: zmiany mpzp wsi Kobierzyce, mpzp zachodniej części wsi Kobierzyce oraz terenu zawartego pomiędzy drogą Nr8, drogą o nr 392 i ciekiem wodnym o nr 272
Szczegóły
Oznaczenie: D16
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/44/02 z dn. 12 grudnia 2002r.
Uchwała: Nr XX/239/03 z dnia 18 grudnia 2003r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Kobierzyce

: