Cesarzowice cz. północno-wschodnia wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice


Opis
obejmujący północno-wschodnią część wsi:
Szczegóły
Oznaczenie: CES- 3
Uchwała o przystąpieniu: Nr VII/75/07 z dn. 24 kwietnia 2007 r.
Uchwała: Nr XXXI/282/09 z dn. 27 marca 2009 r.
Publikacja: Nr 78 z dnia 04 maja 2009r. poz. 1677
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Cesarzowice

: