Dobroszów

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Dobroszów


Opis
wieś Dobroszów
Szczegóły
Oznaczenie: DBR-1
Uchwała: Nr XLII/709/2006 z dnia 27 czerwca 2006r.
Publikacja: Nr 161 z dnia 8 sierpnia 2006r. poz. 2555
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobroszów

: