Zagródki dz. 145

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Zagródki, obejmujący teren w granicach dz. 145


Opis
obejmujący działkę nr 145 we wsi Zagródki, obręb Bratowice
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr XIII/86/08 z dnia 29 lutego 2008r.
Uchwała: Nr XXII/166/09 z dnia 13 marca 2009r.
Publikacja: Nr 66 z dnia 16 kwietnia 2009r. poz. 1418
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Bratowice

: