Domasław ul.Czereśniowa, Brzozowa i Tyniecka

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Czereśniową, Brzozową i Tyniecką w środkowo-zachodniej części wsi Domasław.


Opis
ograniczony do terenu położonego pomiędzy ulicami: Czereśniową, Brzozową i Tyniecką w środkowo-zachodniej części wsi Domasław
Szczegóły
Oznaczenie: C17
Rozmiar: 20,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr V/33/07 z dnia 26 stycznia 2007r.
Uchwała: Nr XXXII/381/09 z dnia 30 marca 2009r.
Publikacja: Nr 107 z dnia 24 czerwca 2009r. poz. 2210
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Domasław

: