Wysoka ul. Radosna, Nastrojowa, Bratnia, Motylkowa i Jasna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, Nastrojową, Bratnią, Motylkową i Jasną w północnej części wsi Wysoka


Opis
ograniczony do terenu położonego pomiędzy ul. Radosną, Nastrojową, Bratnią, Motylkową i Jasną w północnej części wsi Wysoka
Szczegóły
Oznaczenie: A70
Rozmiar: 14
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVI/319/08 z dn. 31 października 2008r.
Uchwała: Nr XXXVIII/455/09 z dnia 22 października 2009r.
Publikacja: Nr 222 z dnia 23 grudnia 2009r. poz. 4293
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wysoka

: