Krajków - "węzeł Krajków"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Wojkowice i Krajków


Opis
położony w obrębach geodezyjnych Wojkowice i Krajków między autostradą A4, drogą wojewódzką nr 395 i ciekiem Żalina.
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVI/111/08 z dnia 30 kwietnia 2008r.
Uchwała: Nr XXIII/171/09 z dnia 30 kwietnia 2009r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Krajków

: