Dobrzykowice 16

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice, gmina Czernica


Opis
miejscowość Dobrzykowice
Szczegóły
Oznaczenie: D_16
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/345/2006 z dn. 27 września 2006r.
Uchwała: Nr XXVI/182/2009 z dn. 15 czerwca 2009r.
Publikacja: Nr 147 z dnia 07 września 2009r. poz. 2861
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobrzykowice

: