Jeszkowice 03

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Jeszkowice, gmina Czernica


Opis
teren wsi Jeszkowice
Szczegóły
Oznaczenie: J_03
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXII/304/2002 z dn. 30 sierpnia 2002 r.
Uchwała: Nr XII/160/2003 z dn. 30 grudnia 2003 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Jeszkowice

: