Bielany Wrocławskie ul. Niebieska, Atramentowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Niebieskiej i Atramentowej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie.


Opis
ograniczony od strony zachodniej, północnej i wschodniej granicą miasta Wrocławia, od strony południowej linią rozgraniczającą proj. drogi wojew. Bielany-Łany-Długołęka.
Szczegóły
Oznaczenie: A74
Rozmiar: 22.1
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXV/410/09 z dnia 26 czerwca 2009r.
Uchwała: Nr XLVI/559/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
Publikacja: Nr 193 z dnia 15 października 2010r. poz. 2951
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: