Racławice Wielkie wschodnia część wsi.

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie.


Opis
obejmujący wschodnią część wsi Racławice Wielkie.
Szczegóły
Oznaczenie: E26
Rozmiar: 17,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXIV/402/09 z dnia 18 maja 2009r.
Uchwała: Nr XLVI/560/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
Publikacja: Nr 140 z dnia 3 sierpnia 2010r. poz. 2159
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: