Łozina ZN

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Łozina


Opis
Łozina działki nr: 129/1, 129/2, 126/3, 127/2, 71/2, 71/3, 72/1, 72/2
Szczegóły
Oznaczenie: LOZ-3
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXVII/317/09 z dnia 23 czerwca 2009r.
Uchwała: Nr XXXIX/452/10 z dnia 5 listopada 2010r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Łozina

: