Dobrzykowice, Krzyków, Nadolice Małe

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do terenu położonego w obrębach Dobrzykowice, Krzyków oraz Nadolice Małe, gmina Czernica


Opis
obejmujący środkowo - wschodnią część obrębu Dobrzykowice, południowo - zachodnią część obrębu Krzyków i północno - zachodnią częśc obrębu Nadolice Małe
Szczegóły
Oznaczenie: D_17
Uchwała: Nr XXXIII/317/2002 z dn. 30 września 2002r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Dobrzykowice

: