Wierzbice część południowo-zachodnia

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice


Opis
ograniczony do działki nr 433 położonej we wsi Wierzbice
Szczegóły
Oznaczenie: G26
Rozmiar: 0,1
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLII/513/10 z dnia 26 lutego 2010r.
Uchwała: Nr V/33/11 z dnia 28 stycznia 2011r.
Publikacja: Nr 81 z dnia 15 kwietnia 2011r. poz. 1241
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Wierzbice

: