Bielany Wrocławskie

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bielany Wrocławskie.


Opis

objęty zmianą planu ograniczony jest od wschodu: linią torów kolejowych; od południa: w części ul. Kłodzką, Sosnową i południową granicą działek nr 296/4 i 295; od zachodu: wzdłuż projektowanej obwodnicy drogi krajowej Nr 8 dla Bielan Wrocławskich, południową granicą działek nr 284/75, 284/76 i 284/77, wschodnią granicą działek nr 284/77 i 284/84, wzdłuż ul. Klecińskiej i Tynieckiej; od północy: wzdłuż autostrady A-4

Szczegóły
Oznaczenie: A 8
Rozmiar: 254,4
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/170/00 z dn. 21 września 2000 r. zmieniająca uchwałę: Nr X/43/99 i uchylająca uchwały: Nr XLVII/236/98, Nr XLVII/237/98, Nr XLVII/238/98, Nr XLVII/254/98, Nr XXIII/115/96, Nr XXIII/126/96
Uchwała: Nr VIII/100/03 z dnia 27 marca 2003 r.
Publikacja: Nr 54 z dnia 8 maja 2003 r. poz. 1251
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: