Tyniec Mały - cz. południowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.


Opis
ograniczony do terenów położonych w południowej części obrębu Tyniec Mały.
Szczegóły
Oznaczenie: B41
Rozmiar: 6,95
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLVI/567/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
Uchwała: Nr XI/117/11 z dnia 23 września 2011r.
Publikacja: Nr 230 z dnia 10 listopada 2011r. poz. 3976
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Tyniec Mały

: