Kamieniec Wrocławski 26

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i przemysłowo-usługowe we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica, w zakresie komunikacji


Opis
rejon ulic Leszczynowej i Podhalańskiej
Szczegóły
Oznaczenie: KW_26
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/247/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r.
Uchwała: Nr XI/100/2011 z dn. 21 października 2011 r.
Publikacja: Poz. 28 z dnia 10 stycznia 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: