Chrząstawa Wielka 10

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica


Opis
obejmujący część działek 161, 162
Szczegóły
Oznaczenie: ChW_10
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/258/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r.
Uchwała: Nr XI/101/2011 z dn. 21 października 2011 r.
Publikacja: Poz. 26 z dnia 10 stycznia 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: