Czernica i Ratowice 04

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice, gmina Czernica


Opis
teren wsi Czernica i Ratowice
Szczegóły
Oznaczenie: Cz_04
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXI/254/2009 z dn. 29 grudnia 2009 r.
Uchwała: Nr XI/99/2011 z dn. 21 października 2011 r.
Publikacja: Poz. 27 z dn. 10 stycznia 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan


: