Maniów - Proszkowice Eksploatacja kruszywa - zał. 2

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mietków dla obszarów położonych w miejscowościach Maniów i Proszkowice, związanych z eksploatacją złóż kruszywa naturalnego


Opis
obejmujący działki: 114, 115/1, 143/1, 144/1, 144/3, 145, 146/1, 146/2, 151/1, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 152/3, 174/3, 175/3, 176/3, 185, 194/2, 196/2 w obrębie Maniów Maniów Mały
Szczegóły
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXI/144/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.
Uchwała: Nr XXVII/81/2012 z dnia 17 maja 2012r.
Publikacja: Poz. 2356 z dn. 4 lipca 2012 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: