Bielany Wrocławskie część południowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Bielany Wrocławskie.


Opis
ograniczony od północy ul. Słoneczną i granicami działek nr 35 i 33/2, od wschodu projektowaną obwodnicą Bielan Wrocławskich na trasie drogi krajowej Nr 8, od południa granicami działek nr 294 i 293/1, od zachodu granicami działek nr 293/1, 301, 282/10 oraz Autostradową Obwodnicą Wrocławia i drogą krajową Nr 35
Szczegóły
Oznaczenie: A34
Rozmiar: 201
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVII/479/05 z dn. 27 stycznia 2005r.
Uchwała: Nr LXIII/665/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.
Publikacja: Nr 227 z dnia 25 października 2006r. poz. 3268
WSA: brak
Uchwała 2: brak
Publikacja 2: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: