Damianowice wieś

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Damianowice


Opis

obejmujący wieś Damianowice

Szczegóły
Oznaczenie: I19
Rozmiar: 57,63
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIV/539/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Uchwała: Nr XXXII/481/13 z dnia 23 sierpnia 2013 r.
Publikacja: Poz. 4859 z dnia 3 września 2013 r.
WSA: Stwierdzona nieważność: § 7 ust. 5 pkt 2 lit.b we fragmencie "pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów", § 7 ust. 5 pkt 3 lit.b we fragmencie "pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organów", § 9 ust. 2 pkt 2 lit.j - uchwały Rady Gminy Kobi
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Damianowice

: