Groblice obszar "A"

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Groblice - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice


Opis

obejmuje obszar "A" położony we wschodniej części obrębu Groblice

Szczegóły
Oznaczenie: GRB-A
Rozmiar: 2,65
Uchwała o przystąpieniu: Nr IX/79/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwała: Nr L/313/2013 z dnia 17 października 2013 r.
Publikacja: Poz. 5481 z dnia 28 października 2013 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Groblice

: