Sadków dz. 60

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków


Opis

obejmujący działki 60/ 61, 62/1, 57/4 w obrębie geodezyjnym Sadków

Szczegóły
Oznaczenie: SAD-6
Rozmiar: 2,04
Uchwała o przystąpieniu: Nr VI/68/07 z dnia 30 marca 2007 r.
Uchwała: Nr XXV/237/12 z dnia 27 września 2012 r.
Publikacja: Poz. 75 z dnia 7 stycznia 2013 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §15 pkt 6, §15 pkt 6, §16 pkt 4, §16 pkt 8 lit. a) we fragmencie „uzgodnioną z zarządcą urządzeń melioracyjno-drenarskich”, §16 pkt 9 lit. b) we fragmencie „na warunkach określonych przez właściciela sieci”, §16 pkt 9 lit. c)
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Sadków

: