Sadków rejon ulicy Szkolnej

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sadków, dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej


Opis

obejmujący działki 66/2, 65/2

Szczegóły
Oznaczenie: SAD-7
Rozmiar: 1,11
Uchwała o przystąpieniu: Nr XV/145/11 z dnia 25 listopada 2011 r.
Uchwała: Nr XXVIII/282/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.
Publikacja: Poz. 1350 z dnia 26 lutego 2013 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan


: