Skałka wieś B

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skałka


Opis

obejmujący południową część wsi Skałka

Szczegóły
Oznaczenie: SKA-1b
Rozmiar: 30,51
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIII/396/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Uchwała: Nr XXXIX/417/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.
Publikacja: Poz. 237 z dnia 15 stycznia 2014 r.
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Skałka

: