Cieszyce część północna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Cieszyce.


Opis
ograniczony: od północy - wzdłuż cieku wodnego o nr 35; od wschodu ? wzdłuż cieku wodnego o nr 46; od południa ? drogą o nr 43, zachodnimi granicami działek nr 42/2, 42/1 i 41 oraz wzdłuż drogi polnej nr 34; od zachodu ? zachodnią granicą działki nr 33/3
Szczegóły
Oznaczenie: G 7
Rozmiar: 11,6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XVII/323/01 z dn. 22 marca 2001r.
Uchwała: Nr XVI/153/03 z dnia 25 września 2003r.
Publikacja: Nr 205 z dnia 30 października 2003r. poz. 2913
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Cieszyce

: