Baranowice-Bliż - północno-wschodnia część obrębu

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneo wsi Baranowice-Bliż dla terenów w północno-wschodniej części obrębu


Opis

obejmuje obszar położony w północno-wschodniej części obrębu

Szczegóły
Oznaczenie: BAR-6
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXV/229/08 z dnia 30 października 2008 r.
Uchwała: Nr XLV/481/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
Publikacja: Poz. 3133 z dnia 9 lipca 2014r.
WSA: Nieważność uchwały w zakresie § 7 pkt. 1 lit a oraz pkt 2 we fragmencie "w zakresie określonym przez organ konserwatorski", § 11 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz ust 2 pkt. 4 lit. b – wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17 marca 2015 r. – Sygn. akt II SA/Wr 3/15
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Zmiana Planu


: