Domasław i Księginice

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Domasław, położony w obrębach: Domasław i Księginice


Opis

obejmujący wieś Domasław, z wyłączeniem działek nr: 5/3 i 9 oraz części działek nr: 4/2, 5/2, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 6/2, 11, 27, 201, 207, 230, 231/2 i 250 oraz zachodni fragment obrębu Księgnice

Szczegóły
Oznaczenie: C21
Rozmiar: 270,12
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVI/424/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
Uchwała: Nr XXI/256/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
Publikacja: Poz. 4954 z dnia 17 grudnia 2012 r.
WSA: Stwierdzono nieważność: §6 ust.2 pkt4, §6 ust.7 zd. drugie, §28 ust.3, §7 pkt1 we fragm.: §7 pkt2, §27 ust.5 pkt2, §27 ust.5 pkt3, §17 ust.6 pkt2, §17 ust.6 pkt3, §18 ust.6, §19 ust.5, §20 ust.5, §21 ust.6, §22 ust.6, §26 ust.6 we fragm.: "na warunka
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domasław

: