Studium - Kierunki rozwoju przestrzennego

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Długołęka


Opis
Szczegóły
Oznaczenie: brak
Rozmiar: brak
Uchwała o przystąpieniu: brak
Uchwała: Nr XXXII/496/14 z dnia 22 maja 2014 r.
Publikacja: brak
WSA: brak
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Studium

Dotyczy: Długołęka

: