Dobrzykowice ul. Błękitna

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania terenu położonego w obrębie Dobrzykowice


Opis

obejmuje działki ewidencyjne 355/2, 355/3, 355/18, 355/19, 355/32, 355/33, 355/58, 355/59, 355/60, 355/61, 355/62, 355/63, 355/64

Szczegóły
Oznaczenie: D_23
Rozmiar: 1,98 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XXXVIII/326/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.
Uchwała: Nr XXXVI/328/2014 z dnia 27 maja 2014 r.
Publikacja: Poz. 2696 z dnia 9 czerwca 2014 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Dobrzykowice

: