Dobrzykowice ul. Cedrowa

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice gmina Czernica, dla terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej


Opis

obejmuje obszar zachodniej części ulicy Cedrowej we wsi Dobrzykowice; działka ewidencyjna nr 201/6

Szczegóły
Oznaczenie: D_25
Rozmiar: 0,17 ha
Uchwała o przystąpieniu: Nr XI/103/2011 z dnia 21 października 2011 r.
Uchwała: Nr XXV/221/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
Publikacja: Poz. 4690 z dnia 16 sierpnia 2013 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Zmiana Planu

Dotyczy: Dobrzykowice

: