Jaszowice część wsi

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jaszowice


Opis

obejmujący część wsi Jaszowice

Szczegóły
Oznaczenie: I18b
Rozmiar: 29,19
Uchwała o przystąpieniu: Nr XLIV/540/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Uchwała: Nr XLVI/669/14 z dnia 14 października 2014 r.
Publikacja: Poz. 262 z dnia 26 stycznia 2015 r.
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Jaszowice

: