Domasław część wschodnia

COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S COM_JZOOMIFY_ITPSOCIALBUTTONS_SHARE_S_ON_S
Powered by Zoomify

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Domasław.


Opis
wschodniej części obrębu Domasław, z wyłączeniem mpzp wsi Domasław i mpzp południowej części wsi Domasław
Szczegóły
Oznaczenie: C 6
Rozmiar: 235,03
Uchwała o przystąpieniu: Nr IV/42/02 z dn. 12 grudnia 2002r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/255/98 z dn. 2 kwietnia 1998r.
Uchwała: Nr XXI/262/03 z dnia 30 grudnia 2003r.
Publikacja: Nr 76 z dnia 28 kwietnia 2004r. poz. 1509
Dokument uchwały:
Mapa Cyfrowa
Łącze do mapy:
Typ dokumentu: Plan

Dotyczy: Domasław

: