Plan - Krzyków
Krzyków 03
teren wsi Krzyków
Plan - Krzyków
Krzyków 01

teren wsi Krzyków

Zmiana Planu - Krzyków
Krzyków 08
rejon ulicy Spokojnej
Zmiana Planu - Krzyków
Krzyków 09
rejon ulicy Głównej
Zmiana Planu - Krzyków
Krzyków 10
rejon ulicy Modrzewiowej i Zagrodowej
Zmiana Planu - Krzyków
Krzyków 11
rejon ulicy Głównej
Zmiana Planu - Krzyków
Krzyków 12
rejon ulicy Truskawkowej
Plan - Krzyków
Krzyków 06
teren wsi Krzyków
Zmiana Planu - Łany
Łany- działka 38/3 oraz część działek 39/3, 40,48/11, 48/41, 49

Obszar ograniczony do działki 38/3 oraz części działek nr 39/3, 40,48/11, 48/41, 49 położonych

...
Zmiana Planu - Łany
Łany - obszary komunikacyjne

obejmuje obszary komunikacji drogowej w obrębie Łany

Strona 12 z 123

: